Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Hydraulfilter

Vad är ett hydraulfilter?

Ett hydraulfilter är en kritisk komponent i ett hydraulsystem. Syftet med att använda ett hydraulfilter är att avlägsna partiklar och andra föroreningar ur oljan som i annat fall kan orsaka oönskat slitage på systemkomponenter såsom ventiler, motorer och pumpar. Hydraulikens främsta egenskap är dess överlägsenhet på att överföra kraft och styra rörelser, men det är också de faktorer som gör den känslig och i behov av en ren olja. Hydraulfilter delas in i olika grupper beroende på var de är placerade i ett system. Sitter det monterat före pumpen på sugsidan så hamnar det i gruppen sugfilter. Sitter det efter pump på trycksidan hamnar det i gruppen tryckfilter (även kallat in-linefilter). Sitter det monterat vid eller på hydraultanken som sista komponent hamnar det i gruppen returfilter.

Ett hydraulfilterhus är ofta utrustat med överströmningsventil (by-passventil) och indikator. Överströmningsventilens uppgift är skydda filtret från att sprängas när filtret blir igensatt. Indikatorns uppgift är att tala om när filtret är mättat med smuts och behöver bytas. Filterpatroner som är anpassade för filterhus av denna typ klarar i regel ett differentialtryck på mellan 10-30 bar. I vissa fall kan man behöva ett filterhus som tål höga tryck där det också är placerat som skyddsfilter för extra känsliga komponenter. Här kan det vara aktuellt med ett filterhus utan överströmningsventil, men då krävs det att man använder filterpatroner som tål ett betydligt högre differentialtryck: 210 bar. Dessa kallas också för high collapse filter.

Hydralfilterpatroner tillverkas i flera material. Cellulosa, glasfiber och olika syntetmedia. Generellt så används främst glasfiber för rening av hydraulolja. Att det finns så många filtreringsgrader att välja på beror på att det krävs olika renhet för olika typer av hydraulsystem enligt ISO 4406.

Vad används ett hydraulfilter till?

Som vi nämnt tidigare så är hydraulfiltrets primära uppgift att avlägsna fasta partiklar och föroreningar ur oljan, men det finns även filterpatroner som är anpassade för att avlägsna vatten. En hydraulolja som är kontaminerad med partiklar genererar ännu fler partiklar av sig själv. Detta fenomen kallas just självgenerering. Principiellt kan man likna detta med att dra ett sandpapper över ett föremål. Ju högre tryck du har på sandpappret desto större spånbildning. Systemtrycket är alltså en viktig faktor för klassningen av den renhet som behövs.  En annan faktor som också är avgörande är känsligheten på ingående komponenter där servohydraulik kräver störst renhet. Övriga faktorer kan också vara krav på hög produktionstillgänglighet eller att man vill uppnå lång livslängd på dyra komponenter såsom proportionalventiler och pumpar.

Bra att veta om filter

För att få en så bra filtrering som möjligt är det viktigt att man placerar rätt filter på rätt plats. Något man helst vill undvika är delflödesfiltrering. Det är inte ovanligt att ett hydraulsystem har två eller flera utgångar på såväl trycksidan som retursidan. I system av den typen kan en filterkrets vara bästa lösningen.

Hydraulfilter kan även klassas efter den uppgift de har. Ett nivåhållande filter har till uppgift att just hålla erforderlig renhet gällande partiklar medan ett skyddsfilter har till uppgift att skydda dyra komponenter som till exempel vid ett eventuellt pumphaveri.

För att uppnå bästa ekonomi gällande filtrering så är viktigt att dimensioneringen av filtret blir rätt. En igensättning av ett filter följer en exponentiell kurva. Med det menas att tryckfallet ökar mycket mer i slutet av filterpatronens livslängd. Alltså vill man att filtret initialt ska ha ett så lågt tryckfall som möjligt initialt. Andra viktiga faktorer är också att man tar med cylindrar i beräkningen (Ofta kan returflödet från en cylinder vara dubbelt mot utgående pumpflöde.) och viskositeten hos oljan för aktuella driftsförhållanden.

En indikator bör finnas på filterhuset. Det ger oftast bäst ekonomi i slutändan. Det gör också det enklare att ha koll på att filtreringen är verksam. När en indikator larmar så larmar den ungefär vid 80% av inställningstrycket på överströmningsventilen. Så det är inte nödvändigt att omedelbart avbryta produktionen för att byta insats.

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter