Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Backspolande filter

Backspolande filter


Backspolande filter
 arbetar precis som det låter. Filterinsatsen back spolas med den vätskan som filtreras. I vissa fall kan även luft utgöra det backspolande mediet. En spolkanal placeras antingen utvändigt eller invändigt mot filterinsatsen. Filterinsatsen är uppdelad i segment som var och ett för sig renspolas under drift. Denna typ av renspolning kräver att det är ungefär 2.5 bar i spolledningen. Styrningen sker med en tryckvakt som öppnar och stänger ventiler samt startar och stänger av elmotorn. Filtreringsgraden på insatserna kan tillverkas från 10 µm – 200 µm. Filtermaterialet i insatserna varierar beroende på partiklarnas egenskaper. Vi hjälper er att hitta rätt. Backspolande filter är främst för vätskor med låg viskositet.

Funktioner

Backspolande filter finns även i utföranden med flera filterinsatser likt ett revolvermagasin där insatserna var och en för sig går in i backspolningsläge. Backspolningsledningen är antingen direkt kopplad från systemets rena sida eller så sker backspolningen med hjälp av en kolv från en vätskefylld kammare i filtret.

Backspolande filter är en vanlig typ av självrengörande filter som används inom olika branscher och applikationer. Dessa filter är särskilt effektiva för att filtrera vätskor med låg viskositet och de fungerar genom att filterinsatsen back spolas med den vätska som filtreras. Detta gör att partiklar och smuts som fastnat på insatsen lösgörs och sköljs bort, vilket håller filtret rent och effektivt.

Fördelar

En fördel med backspolande filter är att de är relativt enkla att installera och använda, med olika styrningsalternativ som gör att de kan anpassas till olika applikationer. Det finns också många olika typer av filterinsatser att välja mellan, som kan anpassas efter partiklarnas storlek och egenskaper.

En annan fördel med backspolande filter är dess självrengörande egenskap. Denna funktion gör det möjligt att använda filtret för långvarig filtrering utan behov av avbrott för manuell rengöring, vilket resulterar i högre driftstid och ökad effektivitet. Backspolande filter kan användas inom många olika branscher, inklusive livsmedelsindustrin, pappersindustrin, kemisk industri och vattenbehandlingsanläggningar.

Våra backspolande automatfilter består av:

  •  Filter rening med externt tryck
  •  Filter rening med externt tryck utan avbrott
  •  Filter rening med internt tryck

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter