Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Automatfilter

Vad är ett automatfilter?

Ett automatfilter är en typ av filter som används för att rena vätskor och förhindra att orenheter och partiklar når känsliga maskinkomponenter. Detta filter fungerar genom att automatiskt ta bort smuts och partiklar som fångas upp i filtermediet.

Vad används det till?

Automatfilter används inom många olika områden, exempelvis för att filtrera skärvätskor och kylvätskor inom skärande bearbetning, sjövatten, fjärrvärmevatten och färg. Men det finns även många andra applikationer där andra parametrar är styrande, såsom arbetsmiljö och hygienkrav. Automatfilter är idag ett viktigt filtreringskomplement inom livsmedelsindustrin, men det passar även till filtrering av varma vätskor som exempelvis härdoljor och motoroljor. En av de främsta fördelarna med automatfilter är dess självrengörande egenskap, vilket gör dess användningsområden oändliga. Det finns två olika typer av automatfilter, skrapfilter och backspolande filter, där skillnaden ligger i hur filterinsatsen rengörs.

Bra att veta om automatfilter

Automatfilter eller så kallade självrengörande filter är definitivt ingen nyhet inom filtrering. Faktum är att det snarare ligger till som så att det var där det började när omvärlden insåg behovet av filtrering. Kanske var de inte så mycket självrengörande med olika elektriska styrningar, men principen är i många fall densamma fortfarande. När mer traditionella filter med utbytbara insatser gjorde entré på marknaden så minskade intresset för dessa automatiserade filter, men sedan några årtionden tillbaka har intresset åter igen stigit och det utvecklas ständigt nya produkter inom detta område. Ett automatfilter är en riktig slitvarg och i rätt utförande så jobbar det år in och år ut.

Förr bestod de flesta automatfilter av en skrapkniv eller borste som rengjorde en metallinsats genom att man vred på ett handtag. Där är vi inte riktigt kvar längre även om just dessa filter finns fortfarande. Generellt är som sagt ett automatfilters främsta egenskap att det är självrengörande. Det är just den egenskapen som gör dess användningsområden oändliga.

Vårt sortiment

Vårt sortiment av automatfilter delas upp två olika typer: dels skrapfilter, dels så kallade backspolande filter. Det sorteras alltså efter hur filterinsatsen rengörs. Hur mycket automation man vill ha på rengöringen av filtret avgör man själv. Det finns några begränsningar på vilken typ av automatfiltertyp som lämpar sig bäst. En faktor är partiklarnas egenskaper och en annan är fluidens viskositet. Självklart hjälper vi er att hitta rätt.

Skrapfilter eller kantspaltfilter som de också kallas består i de flesta fall av en skrapa(kniv) som med dess egg ligger i kontakt med filterinsatsens yta. Själva roterandet av filterinsatsen sker antingen genom att manuellt vrida insatsen med ett handtag eller genom att använda en elmotordrift. Elmotorn kopplas i sin tur upp mot en tryckvakt som styr när det är dags att starta. Filterinsatsen består oftast av en ståltråd lindad på en inre kärna. Denna kan även vara punktsvetsad mot stödmaterialet i insatsen. Den lindade tråden finns i flera olika utföranden och dimensioner. Viktigt att tänka på är att en tjockare tråd självklart blir starkare, men den minskar också flödet som automatfiltret klarar av. En stor fördel med ett skrapfilter är att det kan rengöra sig även om trycket i systemet är lågt. En annan fördel är att det även klarar hög viskositet. Filtreringsgraden på insatserna kan tillverkas från 30 µm – 2000 µm.

Backspolande filter arbetar precis som det låter. Filterinsatsen backspolas med den vätskan som filtreras. I vissa fall kan även luft utgöra det backspolande mediet. En spolkanal placeras antingen utvändigt eller invändigt mot filterinsatsen. Filterinsatsen är uppdelad i segment som var och ett för sig renspolas under drift. Denna typ av renspolning kräver att det är ungefär 2.5 bar i spolledningen. Styrningen sker med en tryckvakt som öppnar och stänger ventiler samt startar och stänger av elmotorn. Filtreringsgraden på insatserna kan tillverkas från 10 µm – 200 µm. Filtermaterialet i insatserna varierar beroende på partiklarnas egenskaper. Vi hjälper er att hitta rätt. Backspolande filter är främst för vätskor med låg viskositet.

Backspolande filter finns även i utföranden med flera filterinsatser likt ett revolvermagasin där insatserna var och en för sig går in i backspolningsläge. Backspolningsledningen är antingen direkt kopplad från systemets rena sida eller så sker backspolningen med hjälp av en kolv från en vätskefylld kammare i filtret.

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter