Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

MP Filtri

MP Filtri

 

 

Visa mer

Om MP Filtri

MP Filtri är ett familjeägt industriföretag som grundades 1964 av Bruno Pasotto. Sedan dess har dem haft en kontinuerlig tillväxt och tagit en ledande position internationellt inom området för hydrauliska filtreringslösningar, föroreningsövervakningssystem och kraftöverföringskomponenter i hydraulsystem.

MP Filtri är baserat i Italien men med ett snabbt växande globalt nätverk, med dotterbolag i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Kanada, Ryssland, Indien och Kina samt ett internationellt distributionsnätverk med närvaro i mer än 100 olika länder.

MP Filtri bygger på modell med balanserad samverkan mellan produktionsflexibilitet, effektivitet och teknisk kvalitet för en mer dynamisk marknad. MP Filtri designar, utvecklar, tillverkar och distribuerar ett stort utbud av hydraulfilter samt ett komplett utbud av kraftöverföringskomponenter och tillbehör för hydrauliska kraftenheter.

Vårt sortiment av MP Filtri

Hydraulfilter

Ett stort sortiment av kompletta filter för hydraulsystem. Här finns andningsfilter, tryckfilter, returfilter, sugfilter, filterkretsar och spin-on filter. Flera filterserier inom de olika filtertyperna finns för att alltid ha en passande lösning till kunden. MP Filtri studerar passande filtreringsystem för en korrekt utformning av de hydrauliska maskinerna och systemen. Komponenter av hög kvalitet och dimensionerade för hög prestanda. Filtersystemen designas i förhållande till: känslighet hos de enskilda komponenterna, filtreringsgrad och typ av förorening, kretstryck/flödeshastighet, miljöförhållanden, vätska som används och interventionscykler, för en längre livslängd på maskinerna.

Produkter för kontaminationsövervakning / Oil condition monitoring

MP Filtri designar och tillverkar lösningar för föroreningskontroll (partikelräknare) som avser till ökad livslängd samt produktivitet för de hydrauliska kretsarna. Teknologiken i Contamination Monitoring möjliggör förebyggande och förutsägande underhåll för en maximal driftkontinuitet, längre livscykel för komponenterna samt en minskning av kostnaderna. MP Filtri har en komplett lösning av partikelräknare i kombination av funktionella och energieffektiva system.

 

Mobila filtreringsenheter

När det gäller mätning av vätskeföroreningar är MP Filtri specialiserad på partikelräknare och hydraulfilter och erbjuder ett komplett sortiment av högteknologiska, fasta eller bärbara tekniska lösningar. Mobila filtreringsenheter ger den perfekta lösningen för underhåll av smörjolja och hydraulvätskor i off-line filtreringsapplikationer. Med en mångsidig och kompakt design används de för att förfiltrera, överföra eller konditionera hydraulvätskor från befintliga kretsar till nya eller för att rengöra befintliga under oljebyten, påfyllning och spolning, även för att ta bort eventuella rester av vatten. Tillgängliga för olika flödeshastigheter kan de utrustas med MP Filtri-enhet för on-line kontamineringsövervakning ICM 2.0, enligt ISO4406.

 

Tillbehör för hydrauliska system och tankar

MP Filtri har ett komplett sortiment av tanktillbehör för hydraulkretsar så som: avluftningsfilter, påfyllningslock, påfyllningsfilter och avluftningsfilter. Visuella och elektriska nivåindikatorer, tryckmätare, flänsar för att fästa oljerören på tanklocket och inspektionsdörrar.

Läs mer om MP Filtri på deras hemsida.

Visa mer

Få en offert

Välj filter