Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Skrapfilter

Skrapfilter eller kantspaltfilter som de också kallas består i de flesta fall av en skrapa(kniv) som med dess egg ligger i kontakt med filterinsatsens yta. Själva roterandet av filterinsatsen sker antingen genom att manuellt vrida insatsen med ett handtag eller genom att använda en elmotordrift. Elmotorn kopplas i sin tur upp mot en tryckvakt som styr när det är dags att starta. Filterinsatsen består oftast av en ståltråd lindad på en inre kärna. Denna kan även vara punktsvetsad mot stödmaterialet i insatsen. Den lindade tråden finns i flera olika utföranden och dimensioner. Viktigt att tänka på är att en tjockare tråd självklart blir starkare, men den minskar också flödet som automatfiltret klarar av. En stor fördel med ett skrapfilter är att det kan rengöra sig även om trycket i systemet är lågt. En annan fördel är att det även klarar hög viskositet. Filtreringsgraden på insatserna kan tillverkas från 30 µm – 2000 µm.

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter