Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Om MIAS Group AB

- en del av Axel Johnson International.

MIAS Group AB består av två bolag:

MIAS Filter AB och MIAS Cylinderfabrik AB.

 Gruppen grundades 2005, då som ett bolag. Sen 2018 drivs filterverksamheten och cylinderverksamheten i två bolag. Sedan september 2021 är gruppen en del av Axel Johnson International.

MIAS Filter AB

Vi är en filtergrossist och specialist med flerårig erfarenhet inom filtreringsteknik. Vår höga kompetens tillsammans med vårt breda produktutbud gör det möjligt för oss att vara innovativa och kostnadseffektiva i våra lösningar. Med noga utvalda leverantörer och många års erfarenhet av branschen har vi på byggt upp ett komplett filtersortiment till industri, kompressorer, vakuumpumpar, samt både mobila och stationära maskiner/fordon. Vi lägger stor vikt i att vara våra kunder behjälpliga ute på fältet och att fortsatt bibehålla en hög kunskapsnivå hos vår personal genom utbildningar, mässor och seminarier. Vi på MIAS Filter AB jobbar i nära samarbete med våra leverantörer och vi ser gärna även att deras spetskompetens kommer till nytta hos våra kunder.

Det som gör MIAS Filter AB unika är att vi jobbar i stort sett med all typ av filtrering. Vi kan fritt välja produkter ur olika filtersegment utan att vara styrda av vare sig branschtillhörighet eller tillverkare. Vi hanterar de flesta välkända och även mindre kända fabrikat på marknaden. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda lösningar, krav och behov styrda utifrån kundönskemål i stället för fabrikat.

MIAS Filter AB är inte bara en filtergrossist. Med åren har vår företagsutveckling i kombination med våra kunders önskemål lett till att vi tagit ytterligare steg i rollen som totalleverantör. Den kunskap som vi besitter gör det möjligt för oss att jobba mer direkt med projektering och konstruktionsfrågor, allt från enkla till mer avancerade lösningar tillsammans med våra kunder. Framför allt inom hydraulsystem, smörjoljesystem och processystem. Vi utför även montage ledda av oss, men utförda av någon av våra samarbetspartners spridda över landet.

Vår filosofi: Rätt filtrering på rätt plats till rätt pris.
I vårt produktsortiment ingår:
Vi erbjuder tjänster såsom:

MIAS Cylinderfabrik AB

Vi har en egen tillverkning av dubbelverkande & enkelverkande hydraulcylindrar samt samarbetar med tillverkare i Europa. Vi tillverkar cylindrar i både standardutförande och specialutförande. Läs mer på miascylinder.se

 

I vårt produktsortiment ingår:

MIAS Group AB är en del av Axel Johnson International,

en global industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom strategiskt utvalda nischmarknader. Fokus ligger på bolag som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer.

Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Genom att bygga och utveckla bolagsgrupper med företag som kompletterar och stärker varandra stimuleras kunskapsutbyte samt gemensamma initiativ. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Automation, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions.

Ett decentraliserat och engagerat ledarskap möjliggör snabba beslut och värnar entreprenörsandan som genomsyrar organisationen. Gruppen har fyra strategiska fokusområden: digitalisering, service, hållbarhet och kompetensförsörjning.

Axel Johnson International har huvudkontor i Stockholm, Sverige och består av 170 bolag med verksamhet i 30 länder. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen.

www.axinter.com

Få en offert