Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Tvättvätskor

Vi kan inte hitta det du söker...

En tvättvätskas primära uppgift är att ta bort partiklar, oljerester och andra föroreningar från en tillverkad komponent. Likvärdigt en skärvätska sker filtreringen ofta i flera steg. Den stora skillnaden är att det ofta finns ett mål på ytrenhet hos den färdiga produkten. Detta medför högre krav på effektiviteten hos de filter som installerats. Industritvättar har generellt filter av absolut kvalitet som sista reningssteg.

MIAS Filter AB har ett brett sortiment och stor erfarenhet av filter anpassade för avskiljning av tillverkningsrester, partiklar och även för att separera olja ur vatten.

– Påsfilter, allt från standard till avancerade specialpåsar
– Patronfilter, allt från djupfiltrerande filter till nominella silar

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter