Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Stoftfilter

Vi kan inte hitta det du söker...

Stoft/damm i rätt koncentration med luft är en mycket brandfarlig kombination. Minsta gnista orsakad av en strömbrytare, ett verktyg eller statisk elektricitet räcker för att skapa en explosion. Svetsar, laserskärare eller annan utrustning med öppen låga är också de uppenbara födokällor för stoft- och dammexplosioner. Det är bara ett fåtal metaller som inte går att antända i dammform. Allt stoft/damm därutöver är att klassas som brandfarligt.

MIAS Filter  har ett brett utbud av stoftfilter i de flesta klassningarna och utformningarna. Att välja rätt sorts filter är inte alltid en självklarhet. Det beror inte bara på partiklarnas storlek eller typ utan även filterhusens uppbyggnad. Extra jordanslutning eller en kalkbeläggning kan vara nödvändig i vissa applikationer. Vi på MIAS Filter AB bistår er gärna med vår kunskap. I produktsortimentet hittar du:

Cylindriska filter med ett flertal infästningsalternativ att välja på
Koniska filter med ett flertal infästningsalternativ att välja på
Ovala filter
Panelfilter

Vi har filtermaterial som är anpassade för:

Laserskärning          Svets                  Bläster

Pulverlack                Sprayfärg           Aerosoler

Sten                         Trä                     Gräs/hö

Lättmetall                Metall/ stål         Icke brandfarligt metallstoft

Glas/glasfiber          Kol/kolfiber        Plast/PVC

Spannmål                Keramik              och fler därtill.

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter