Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Kondensreningsverk

Vad är ett kondenseringsverk?

Kondensreningsverk säkerställer att ert kondensvatten klarar kraven i myndighetsföreskrifter gällande kvarvarande oljehalt, innan kondensat får ledas in i avloppssystemet som avloppsvatten. Med WOS och WOSm från OMEGA AIR samt ÖWAMAT från BEKO har vi olje/vatten avskiljare som håller kraven enligt DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik).

Vårt sortiment av kondenserinvsverk

Produktsortimentet innehåller såklart även kondensdräneringar, som avleder kondensat från filter, cykloner, tryckluftsbehållare och kyltorkar efter att det blivit avskilt. Här kan vi erbjuda manuella, automatiska, tidsstyrda och nivåstyrda kondensdräneringar. Tidsstyrda kondensdräneringar ställs in med tidsintervall för kondensattömning. De nivåstyrda kondensdräneringarna styr tömningen baserat på nivån av kondensat i dräneringen, vilket säkerställer onödig förlust av tryckluft.

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter