Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Mätutrustning/Filtersystem

Mätutrustning

MIAS Filter har ett brett sortiment av olika mätutrustningar från ett flertal kända tillverkare.

Våra partikelräknare arbetar med ljusblockering eller fotodetektion. De finns i flera utförande; mobila enheter eller fasta enheter, med eller utan display. Partikelräknarna kan även utrustas med viskositetssensor och/eller oljekonditionssensor.

Vi har även mätutrustningar för:

  • Trådlös mätning av accumulatortryck.
  • Tryck, temperatur, flödesmätning, mm.
  • Oljekondition, TAN-Delta

 

Filtersystem

MIAS Filter har ett brett utbud av externa filtreringsenheter såsom filterkretsar och filterkärror. De kan kundanpassas i ett flertal varianter gällande filterpatroner, flödeshastigheter samt med eller utan partikelräknare. Vi kan leverera filterenheter för både industrioljor och processvätskor.

MIAS Filter har ett stort utbud av djupfiltrerande enheter. I takt med ökat miljötänk och höga oljepriser är detta en produktgrupp som verkligen hamnat i fokus de senaste åren. Vill du öka livslängden på din olja har vi produkterna för dig.

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter