Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Mätutrustning/Filtersystem

Mätutrustning

MIAS Filter har ett brett sortiment av olika mätutrustningar från ett flertal kända tillverkare.

Våra partikelräknare arbetar med ljusblockering eller fotodetektion. De finns i flera utförande; mobila enheter eller fasta enheter, med eller utan display. Partikelräknarna kan även utrustas med viskositetssensor och/eller oljekonditionssensor.

Vi har även mätutrustningar för:

  • Trådlös mätning av accumulatortryck.
  • Tryck, temperatur, flödesmätning, mm.
  • Oljekondition, TAN-Delta

Sortiment:

Filter Technik, Particle Pal +           

Particle Pal+ är en partikelräknare unik sitt slag. Det som tidigare var ett problem med störningar av luftbubblor i mätresultaten är ett minne blott med Particle Pal+. Istället för att jobba enligt ljusblockeringsprincipen så jobbar denna partikelräknare med fotodetektion. Med lite installerat AI så har den förmåga att känna igen partiklarnas form. Således har den också förmågan att sortera ut bubblorna från mätresultatet. Dessa kommer att redovisas som ett separat mätvärde. AI – funktionen klarar även av att gruppera de fasta partiklarna i fibrer och kategori av slitage. De fasta partiklarna redovisas enligt ISO, NAS eller SAE. Utöver partiklarna i storlek 4, 6 och 14 µm presenteras även det exakta antalet partiklar i storlekarna 21, 38 och 70 µm. För de flesta andra partikelräknarna på marknaden är detta bara teoretiska värden baserade på en normalfördelning. Max viskositet är 320 bar.

Particle Pal+ kan även utrustas med:

  • RH-sensor                              Oljans mättnadsgrad av vatten.
  • Vattensensor                              Vatteninnehåll i PPM.
  • Densitetssensor                              Mäter den kinematiska viskositeten
  • Högviskositetspump Upp till 2400 cSt

Particle Pal+ har även en storebror som heter Particle Pal Pro. Här kan du även få andra val av sensorer. Fråga oss eller gå in på vår hemsida för mer information.

MP-filtri, ICM Partikelräknare

ICM är en serie partikelräknare som är populär för fasta installationer. Den jobbar enligt ljusblockeringsprincipen, men har man inte problem med luft i oljan så är denna partikelräknare riktigt prisvärd. När det gäller kommunikationen med enheten så finns en uppsjö av olika möjligheter. Mätvärdena presenteras enligt ISO, NAS eller SAE.

Den kan också utrustas med:

Temperatur- och RH-sensor.  Mäter oljans mättningsgrad av vatten.

Filtersystem

MIAS Filter har ett brett utbud av externa filtreringsenheter såsom filterkretsar och filterkärror. De kan kundanpassas i ett flertal varianter gällande filterpatroner, flödeshastigheter samt med eller utan partikelräknare. Vi kan leverera filterenheter för både industrioljor och processvätskor.

MIAS Filter har ett stort utbud av djupfiltrerande enheter. I takt med ökat miljötänk och höga oljepriser är detta en produktgrupp som verkligen hamnat i fokus de senaste åren. Vill du öka livslängden på din olja har vi produkterna för dig.

Sortiment:

Delta Xero, DX1525         

DX1525 är minsta storleken på djupfiltreringsenhet från Delta Xero. Insatsen är av samma storlek som för CC.Jensen 15/25. Det som gör Delta Xero´s filterinsats unik är dess förmåga att även effektivt kunna filtrera ut varnish utan att man behöver kyla ner oljan. Den klarar av att filtrera ut dessa små partiklar upp till en temperatur av 80°C.

DX1525 har även filterinsatser för diesel. DX1525 har även en storebror DX 1001-T. I denna större filtreringsenhet är filterinsatsen av samma storlek som Europafilter, men även här kan Delta Xero påvisa en högre effektivitet i sina filtreringsegenskaper.

Delta Xero´s filterenheter hjälper dig att få livslängd på oljan.

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter