Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

Underhållsmässan 2024

Hydraulfilter

MIAS Filter har ett komplett sortiment av hydraulfilter; från enklare returfilter på 10 bar till högtrycksfilter på 420 bar! Oavsett om det gäller filterhus eller filterpatroner kan vi erbjuda både original och/eller ersättningsfilter från ledande kvalitetstillverkare.

Detta gör att ni som kund alltid kan välja rätt filter med bäst leveranstid från oss.

➡ Vi har tillverkare som Filtrec, Filtration Group (fd Mahle), MP Filtri, Hydac med flera.

➡ Vi kan oftast även erbjuda ersättningsfilter med likvärdig prestanda, många gånger med bättre pris och leveranstid.

Processfilter

MIAS Filter har ett komplett sortiment av processfilter. Vårt utbud av korgsilar, påsfilter och filterpatroner täcker behoven från grovfiltrering till finaste sterilfiltrering. Vi erbjuder även automatfilter; både backspolningsfilter och skrapfilter/knivfilter för högre viskositet.

Vi kan filtrera de flesta applikationer från vatten, kemikalier, skärvätskor, emulsioner till tjockare brännoljor, smörjfetter, livsmedelsprodukter m.m.

Mätutrustning

MIAS Filter har ett brett sortiment av olika mätutrustningar från ett flertal kända tillverkare.

Våra partikelräknare arbetar med ljusblockering eller fotodetektion. De finns i flera utförande; mobila enheter eller fasta enheter, med eller utan display. Partikelräknarna kan även utrustas med viskositetssensor och/eller oljekonditionssensor.

Vi har även mätutrustningar för:

  • Trådlös mätning av accumulatortryck.
  • Tryck, temperatur, flödesmätning, mm.
  • Oljekondition, TAN-Delta

Filtersystem

MIAS Filter har ett brett utbud av externa filtreringsenheter såsom filterkretsar och filterkärror. De kan kundanpassas i ett flertal varianter gällande filterpatroner, flödeshastigheter samt med eller utan partikelräknare. Vi kan leverera filterenheter för både industrioljor och processvätskor.

MIAS Filter har ett stort utbud av djupfiltrerande enheter. I takt med ökat miljötänk och höga oljepriser är detta en produktgrupp som verkligen hamnat i fokus de senaste åren. Vill du öka livslängden på din olja har vi produkterna för dig.

 

 

Visa mer
Visa mer

Få en offert

Välj filter