Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

PPES-serien (Hydrofila Polyetersulfon)

Erbjuder utmärkt flödestäthet och låg proteinbindning. Ideala för optimal flödeshastighet och partikelfiltrering av vatten och vätskor inom livsmedelsindustrin, men även användbara inom andra applikationer. Ren polyetersulfon membranfilter är ett bra val för kostnadseffektiv membranfiltrering. Det naturligt hydrofila membranet blötläggs enkelt för att tillåta maximal användning av hela ytan. Dessa egenskaper tillsammans med en utökad filteryta gör att filterpatronen ger lägre tryckfall och längre livstid jämfört med jämförbara produkter. Designade för att för att klara upprepade hetvattensaneringar och ångsteriliseringscykler. Filterpatronerna tillverkas i renhetsmiljö för att säkerställa höga kundkrav på slutproduktens renhet.

PPES-serien High Purity Pharmaceutical polyetersulfonfilter patroner är idealiska för steril filtrering, klarning av läkemedel och biologiska lösningar. Varje PPES-patron är integritet testad under tillverkning och stöds av en valideringsguide för regelefterlevnad.

Låg proteinbindning och den breda kemiska kompatibilitetens egenskaper hos polyetersulfonmembranet, tillsammans med exceptionell flödeshastighet kontra tryckfall, gör PPES-serien till det perfekta valet för en olika värdefulla och/eller kritiska läkemedel lösningar.
PPES-patroner är fullt validerade som steriliserande kvalitetfilter i enlighet med HIMA och ASTM F838-05 riktlinjer. För 0,2 mikron-serien element, valideringsstudier visar sterila avloppsvatten uppnås med utmaningskoncentrationer över 107, Brevundimonas diminuta per cm²
av filterarean. Dessutom, valideringsstudier av 0,1 element i mikronserien visar 107 retention av Mycoplasma (Acholeplasma laidlawii) per cm² av filterområde.

Designad för att tåla upprepat varmt vatten desinficering och in-situ ångsteriliseringscykler för maximal livslängd.

Visa mer

Intresserad av denna produkten?

Få en offert

Ladda ner filerna genom att klicka på länken.

Öppnas i ny flik