Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

FS9V4-RH-V-D-HV

Particle Pal Plus – FS9V4-RH-V-D-HV

Vår helt nya Particle Pal Plus serie använder helt ny digital bildteknik som ger en större inblick i storleken och typbestämningen av partiklar i alla bränslesystem. Vilseledande luftbubblor elimineras och formigenkänning ger upphov till mer innehållsrik partikelanalys. Viskositet, densitet och vattenhalt sensorer, tillsammans med pump för hög viskositet oljor kompletterar paketet.

Particle Pal+ är en partikelräknare unik sitt slag. Det som tidigare var ett problem med störningar av luftbubblor i mätresultaten är ett minne blott med Particle Pal+. Istället för att jobba enligt ljusblockeringsprincipen så jobbar denna partikelräknare med fotodetektion. Med lite installerat AI så har den förmåga att känna igen partiklarnas form. Således har den också förmågan att sortera ut bubblorna från mätresultatet. Dessa kommer att redovisas som ett separat mätvärde. AI – funktionen klarar även av att gruppera de fasta partiklarna i fibrer och kategori av slitage. De fasta partiklarna redovisas enligt ISO, NAS eller SAE. Utöver partiklarna i storlek 4, 6 och 14 µm presenteras även det exakta antalet partiklar i storlekarna 21, 38 och 70 µm. För de flesta andra partikelräknarna på marknaden är detta bara teoretiska värden baserade på en normalfördelning. Max viskositet är 320 bar.

Specifikationer:

kompatibilitet
Mineralolja
Bio olja
Syntetolja
Hög visk. olja (Transmission)
Dieselbränsle

Information i display
ISO4406, SAE AS4059 & NAS 1638
Trendgraf (ISO 4406)
Mättnadsgrad (%RH)
Densitet
Viskositet
Root cause analysis
Temperatur

Provtagnings alternativ
Flaskprov
Provtagning tank

Minne
Intern dataloggning, 500 tagningar (ca 16,6tim av tester)

Trender/Programvara
PC programvara för redovisning av data i CSV format och rapportering i Create report format

Visa mer

Intresserad av denna produkten?

Få en offert

Ladda ner filerna genom att klicka på länken.

Öppnas i ny flik