Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

FS9V3-OLU

Particle Pal Pro – FS9V3-OLU

Vår helt nya Particle Pal Plus serie använder helt ny digital bildteknik som ger en större inblick i storleken och typbestämningen av partiklar i alla oljesystem. Vilseledande luftbubblor elimineras och formigenkänning ger upphov till mer innehållsrik partikelanalys. Oljenedbrytning och vatteninnehållssensorer kompletterar paketet.

Specifikationer:

kompatibilitet
Mineralolja
Bio olja
Syntetolja
Dieselbränsle (viskositetsgräns på 2 400 cSt)

Information i display
Partiklar: ISO 4406, SAE AS4059 & NAS 1638, luftbubblor eliminering och partikelslitage analys
Oljestatus: Redogör för oljans livslängd enligt Tan Delta metoden.
Vattenförorening: Mättnadsgrad, RH%

Provtagnings alternativ
Högtrycksprovtagning (upp till 350 bar) via en högtrycksadapter
Flaskprov
Provtagning tank

Trender/Programvara
All data lagras i lokalt minne med alternativ att exportera data till CSV eller PDF filformat

Visa mer

Intresserad av denna produkten?

Kategori

Få en offert

Ladda ner filerna genom att klicka på länken.

Öppnas i ny flik