Maila oss

info@miasab.se

Ring oss

0431-31 19 30

Sök produkt

MIAS Filter AB (fortsättningsvis kallat MIAS) hanterar och behandlar personuppgifter ansvarsfullt och i enlighet
med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur och varför vi registrerar och
använder personuppgifter samt vilka tredjeparter vi kan lämna ut dem till. Den här policyn gäller för de uppgifter
vi samlar in och behöver för att fullfölja våra affärsrelationer, vårt försäljnings- & marknadsföringsarbete samt
våra kund- & leverantörsavtal. Genom att lämna information via vår hemsida eller upprättande av avtal med oss
godkänner du att vi behandlar personuppgifter som kontaktinformation och företagsuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Det är företaget MIAS Filter AB (org.nr: 559123-0056) som samlar in och är ansvarig för behandlingen av
personuppgifter. Huvudkontoret finns på Energigatan 1, 262 73 i Ängelholm och för att komma i kontakt med oss
gällande personuppgifter kan du kontakta oss på antingen 0431-31 19 30 eller info@miasab.se.

Personuppgifter – vilken typ av uppgifter och när samlar vi in?

MIAS behandlar uppgifter om de kunder & leverantörer som vi arbetar med. Uppgifter som företagsnamn,
kontaktuppgifter, leverans- och fakturaadress. Vi behandlar även namn, telefonnummer och mailadress till de
kontaktpersoner som vi behöver komma i kontakt med på respektive företag, för att kunna fullfölja vårt avtal med
er.
De här uppgifterna samlar vi in när ni lämnar information via vår hemsida eller kontaktar oss för att beställa en
produkt/ingå avtal. Via vår hemsida samlar vi automatiskt in uppgifter så som vilka sidor och produkter ni är
intresserad av samt din IP-adress.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Uppgifterna (namn, telefonnummer & mailadress) använder vi för att kunna fullfölja vårt avtal med er som kund
eller leverantör. Vi behöver de här uppgifterna för att administrera era beställningar och förfrågningar. Uppgifter
som orderhistorik och maskin/produktlistor behandlas också för att förbättra och optimera vårt erbjudande till er
som kund. Vi kan även använda namn och mailadress vid marknadsföring & nyhetsbrev, då efter samtycke från er.

 

Hur länge lagras personuppgifterna?

De personuppgifter vi samlar in vid köp eller förfrågan av er som kund sparas inte längre än det är nödvändigt för
oss för att fullfölja vårt åtagande till er. Vi behöver lagra de här uppgifterna för att kunna svara på frågor om
produkten, hjälpa till vid problemlösning och leverera likvärdig produkt vid ett senare tillfälle.
I enlighet med gällande bokföringslagar sparar vi information och personuppgifter gällande vårt avtal i sju år.
Om vi har fått ert samtycke för marknadsföring och nyhetsbrev kommer vi att lagra ert namn och mailadress för
det här ändamålet. Detta tills ni avregistrerar er eller ber oss ta bort er information för marknadsföringssyfte och
sluta kontakta er.
MIAS Filter AB 0431-31 19 30
Energigatan 1 info@miasab.se
262 73 Ängelholm www.miasab.se

Tillgång och säkerhet

De personuppgifter vi behandlar kan delas med leverantörer till MIAS, så som IT-leverantörer, tillverkare och
fraktbolag. Vi delar endast de uppgifter som behövs för att fullfölja våra åtaganden till er som kund. Exempelvis
kan leveransadress och telefonnummer delas för att möjliggöra direktleverans till er som kund. I övrigt delar vi
inte med oss av era personuppgifter till andra företag, organisationer eller privatpersoner.
Vi på MIAS har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi
behandlar. Endast de personer på MIAS som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har
tillgång till uppgifterna.

Rättigheter

I enlighet med GDPR har ni rätt att utan kostnad få tillgång till vilka personuppgifter vi lagrar om er samt
ändra/begära rättelse av felaktiga uppgifter. Ni har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och
även att överföra era personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Ni har när som helst rätt att återkalla samtycke eller del av samtycke till behandling av personuppgifter. Vid
återkallning innebär det att vi raderar era lagrade personuppgifter i enlighet med det syfte samtycket gällde. Ni
kan när som helst begära att vi begränsar eller raderar era personuppgifter. Vi är skyldiga att ändra eller radera
era uppgifter om ni begär det av oss, om vi inte behöver uppgifterna för någon rättslig grund (t.ex.
bokföringslagen). Ni har även rätt att avregistrera er för direktmarknadsföring och nyhetsbrev, då raderar vi era
uppgifter för det syftet. Det här kan ni göra antingen genom att avregistrera i nyhetsbreven eller kontakta oss på
info@miasab.se.
För att få tillgång till personuppgifter, radera, återkalla samtycke, begära ändring eller överföra till annan
personuppgiftsansvarig kontaktar ni oss på info@miasab.se.
Vid missnöje över hur vi på MIAS behandlar era personuppgifter kan ni i första hand kontakta oss på
info@miasab.se. Om ni efter det fortfarande är missnöjd har ni rätt att anmäla missnöjet till Datainspektionen,
som är tillsynsmyndighet. Se mer på www.datainspektionen.se

Ändring av integritetspolicy

MIAS förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy.
Uppdaterad 2019-07-15

Få en offert